برآورد هوشمند زمان و هزینه

نوع سفارش:  
نوع ترجمه:
زبان:  
تعداد صفحات:  
هر صفحه استاندارد برای ترجمه دارای 250 کلمه متن مبدا می‌باشد.
در جدول زیر زمان و هزینه لازم برای انجام کار را مشاهده می‌نمایید. چنانچه مایل به انجام کار می‌باشید، سفارش خود را ثبت کرده تا در کمتر از 2 ساعت فاکتور کار به ایمیل شما فرستاده شود.
هزینه انجام کار(با محاسبه تخفیف) زمان انجام کار
0 روز 0 تومان