همکاری با گروه ترجمه لیـو

دوستان عزیز مراحل همکاری با گروه تـرجــمه لیــو به شرح زیر می‌باشد:
 1. تکمیل فرم ثبت نام

  اولین مرحله برای همکاری با گروه ترجمه، تکمیل فرم ثبت نام می‌باشد. برای ثبت نام کلیک کنید.
  • فرم ثبت نام می‌بایست به طور کامل پر شود. به فرمهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 2. شرکت در آزمون جذب مترجم

  جهت همکاری با گروه تـرجــمه لیــو، شرکت در آزمون جذب مترجم الزامی است.
  • شرایط برگزاری آزمون را می‌توانید از اینجا مطالعه نمایید.
 3. پذیرش در آزمون

  در صورت پذیرش در آزمون قوانین و شرایط کامل همکاری با گروه ترجمه، به ایمیل شما ارسال می‌گردد.
 4. قرارداد همکاری

  پس از مطالعه کامل شرایط و ضوابط همکاری، قرارداد کار برای شما ارسال می‌گردد.
  • دقت داشته باشید همکاری با گروه تـرجـمه لیــو، کاملا همکاری پاره وقت و غیر حضوری می‌باشد و بستن قرارداد به معنی تعهد گروه نسبت به ایجاد کار مداوم و یا فرستادن منظم کار به همکار نمی‌باشد.