فرآیند ثبت سفارش

 1. ثبت سفارش
 2. برآورد و صدور فاکتور
 3. پرداخت هزینه سفارش
 4. شروع انجام سفارش
 5. تحویل سفارش
در ادامه هریک از مراحل را به طور کامل شرح می‌دهیم.
 1. در صفحه اصلی، گزینه "ثبت سفارش" را انتخاب کنید. در این قسمت باید تمامی اطلاعات مربوط به سفارش خود اعم از، اطلاعات شخصی، نوع سفارش، مشخصات کامل سفارش و ... را کامل کنید.
 2. پس از ارسال سفارش برای گروه، در کمتر از 2 ساعت برآورد زمانی و هزینه انجام کار محاسبه و فاکتور از طریق ایمیل برای شما ارسال می‌شود.
 3. پس از مشاهده فاکتور، در صورت تمایل به انجام کار، به صفحه اصلی سایت مراجعه و گزینه "پرداخت آنلاین" را انتخاب نمایید. پس از پرداخت مبلغ فاکتور، ایمیل تایید پرداخت برای شما ارسال می‌شود.
  • دقت داشته باشید که هزینه سفارش، به صورت کامل در ابتدای سفارش باید تسویه شود و در غیر این صورت کار ترجمه شروع نخواهد شد.
 4. پس از تایید پرداخت توسط گروه، کار ترجمه آغاز می‌شود.
 5. در مرحله آخر ، در زمان تعیین شده، کار به آدرس شما ایمیل می‌شود.